Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

  • GSYF Nedir?

Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

  • GSYF Avantajları;

Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna katılım sağlayan kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler GYSF’ye katılım tutarları miktarınca kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Örneğin; bir sermaye şirketi (AŞ ya da limited fark etmiyor) 2021 yılı kazancından ayıracağı %10 fonu, 2022 yılı sonuna kadar herhangi bir girişim sermayesi yatırım ortaklığına yatırır ya da girişim sermayesi yatırım fonunun katılma belgelerini alırsa 2022 yılı beyannamesinde ödediği bu tutarın tamamını indirim olarak düşebilmektedir. Böylece yatırdığı fonun %25’i kadar bir vergi avantajı elde etmiş oluyor.

  • Kuracağımız GSYF’ler ile;

• Çözüm ortağımız olan Fonangels’ta yayınlanan girişimleri destekleyeceğiz
• Geliştirdiği teknolojiler ile hızla büyüyen ve unicorn olma yolunda ilerleyen ülkemizin teknoloji firmalarını destekleyeceğiz
• Devletimizin GSYF’lere tanıdığı teşviklerden(vergisel teşvikler ve TÜBİTAK hibeleri) yatırımcılarımızın yararlanmasını sağlayacağız
• Büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yaparak fona katılım sağlayan yatırımcılarımıza yüksek getiri imkanı sunacağız