Kitle Fonlaması

  • Paya Dayalı Kitlesel Fonlama nedir

Paya dayalı kitlesel fonlama, bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu, elektronik ortamda hizmet veren platform (“Platform”) aracılığıyla halktan toplamasını ifade eder. Bu işleme aracılık eden Platform’ların Kurul tarafından oluşturulacak listeye alınması ve Tebliğ’de belirtilen niteliklere uygun olarak kurulması ve faaliyet göstermesi gerekmektedir. Paya dayalı kitle fonlama şu şekilde de tanımlanabilir; internet kullanılarak çok sayıda katılımcıdan küçük tutardaki paraların toplanmasıdır.

Paya dayalı kitle fonlamasında, fon sağlayanlar, karşılık olarak girişim şirketinin paylarını almaktadır. Bu yöntemde, fon sağlayanlar ile girişimciler yatırımın riskini ve getirisini paylaşmaktadır. Fon sağlayanlar, profesyonel yatırımcılardan, bireysel yatırımcılara kadar çok farklı bir yapıda olabilmektedir.

  • Fonangels.com

Güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi kurma amacıyla yola çıkan “Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş”, paya dayalı kitle fonlama yöntemi ile projesine destek arayan girişimcilerimizin fikirlerini katma değere dönüştürmek, yatırımcılara ise karlı ve yüksek çarpanlı getiriler kazandırma amacıyla yılların birikimi ve profesyonel kadrosuyla 09 Eylül 2021 tarihinde kurulmuştur ve Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. “Paya Dayalı Kitle Fonlaması” alanında 24 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından listeye alınarak yetkilendirilmiştir.

Kitle Fonlaması Faaliyetinde Bulunmak Üzere Kurul Tarafından Listeye Alınan Platformlar:

https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Index/12/6/2

 

 

Fonangels.com