Paya Dayalı Kitle Fonlama

  • Paya Dayalı Kitle Fonlaması nedir?

Paya dayalı kitle fonlaması, bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu, elektronik ortamda hizmet veren platformlar aracılığıyla halktan toplamasını ifade eder. Bu işleme aracılık eden platformların Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından oluşturulacak listeye alınması ve tebliğde belirtilen niteliklere uygun faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

Paya dayalı kitle fonlamasında fon sağlayanlar, karşılık olarak yatırdıkları tutar oranında girişim şirketinden paylarını almaktadır. Bu yöntemde, fon sağlayanlar ile girişimciler yatırımın riskini ve getirisini paylaşmaktadır.

 

  • Fonangels.com

Çözüm ortağımız olan fonangels.com bir paya dayalı kitle fonlama platformudur.Güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi kurma amacıyla yola çıkan “Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş”, paya dayalı kitle fonlama yöntemi ile projesine destek arayan girişimcilerimizin fikirlerini katma değere dönüştürmek, yatırımcılara ise karlı ve yüksek çarpanlı getiriler kazandırma amacıyla yılların birikimi ve profesyonel kadrosuyla 09 Eylül 2021 tarihinde kurulmuştur ve Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. “Paya Dayalı Kitle Fonlaması” alanında 24 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından listeye alınarak yetkilendirilmiştir.

Kitle Fonlaması Faaliyetinde Bulunmak Üzere Kurul Tarafından Listeye Alınan Platformlar:

https://www.spk.gov.tr/sirketler/kitle-fonlama-platformlari/listeye-alinan-platformlar

 

 

Fonangels.com