Melek Yatırım Ağı

  • Melek Yatırımcı Kimdir?

Girişimlerin ya da küçük işletmelerin, yüksek risk ve yüksek büyüme oranı vaat ettikleri erken dönemlere; bu işletmelere sermaye, mentörlük ve network desteği sağlayarak girişimlerin riskli dönemlerden büyüme dönemlerine geçişine yardımcı olan kişilere denir.

  • Melek Yatırım Ağı Nedir?

Melek Yatırım Ağı bir grup melek yatırımcının bir araya gelmek suretiyle güç birliği yaptığı ve imece usulü ile girişimlere finansman sağlanması sürecine aracılık eden ve bu süreci yöneten kurumlardır.

  • Melek Yatırım Ağ’larının temel fonksiyonları

1- Yatırım yapılmaya uygun girişim bulmak, seçmek ve yatırımcı önüne getirmek (deal flow)
2- Belirli aralıklarla seçilmiş girişimler ile yatırımcıların bir araya geldiği organizasyonlar yapmak (pitching sessions)
3- Girişimlerin detay analizlerini yapmak ve yatırımcılarla paylaşmak
4- Yatırım kararı alınmasında girişimci ile yatırımcı arasında köprü vazifesi görmek
5- Yatırım kararı sonrasında niyet mektubunun (term sheet) hazırlanmasında rol almak
6- Niyet mektubunu takiben hissedarlar anlaşmasının (shareholder’s agreement) hazırlanmasında rol almak
7- Yatırım sonrasında yatırımların takibi sürecinin yönetilmesinde yatırımcı ile birlikte rol almak
8- Yatırımın başarılı olabilmesi için gerekli desteklerin verilmesini organize etmek

Melek Yatırım Ağ’larının ekosistem içinde çok önemli görevleri bulunmaktadır. Yatırıma uygun girişimleri bulup yatırımcılara sunulması melek yatırım sürecinin en önemli fonksiyonudur ve melek yatırım ise bir startup ekosisteminin olmazsa olmazlarından biridir.

  • Kuracağımız Melek Yatırım Ağı ile

• Melek Yatırımcılığı yaygınlaştırırken, birlikte yatırım kültürünü geliştirmek istiyoruz.
• Melek yatırımcılarımıza sürekli raporlamalar yaparak sektörel gelişmelerden haberdar edeceğiz.
• Yatırımcılarımız için doğru girişime, doğru zamanda ve doğru miktarda yatırım fırsatlarını en doğru bilgilerle sunmak istiyoruz.
• Ulusal ve uluslararası ağlar ve yatırımcılar arasında iletişim köprüsü kurmayı hedefliyoruz.