Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) Ön Talep

                                                

  Sizi Arayalım

  • GSYF Nedir?

  Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

  • GSYF Avantajları

  Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna katılım sağlayan kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler GYSF’ye katılım tutarları miktarınca kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Örneğin; bir sermaye şirketi (Anonim Şirketi veya Limited Şirketi) 2021 yılı kazancından ayıracağı %10 fonu, 2022 yılı sonuna kadar herhangi bir girişim sermayesi yatırım ortaklığına yatırır ya da girişim sermayesi yatırım fonunun katılma belgelerini alırsa 2022 yılı beyannamesinde ödediği bu tutarın tamamını indirim olarak düşebilmektedir. Böylece yatırdığı fonun %25’i kadar vergisel avantaj elde edebilir.

  • Kuracağımız GSYF’ler ile
  1. Çözüm ortağımız olan Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu fonangels.com’da yatırım turuna çıkan girişimleri destekleyeceğiz.
  2. Geliştirdiği teknolojiler ile hızla büyüyen teknoloji firmalarını destekleyeceğiz.
  3. Devletimizin GSYF’lere tanıdığı teşviklerden yatırımcılarımızın yararlanmasını sağlayacağız.
  4. Büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yaparak fona katılım sağlayan yatırımcılarımıza yüksek getiri imkanı sunacağız.